Sara Riggare har disputerat!

2022-04-04

Grattis Sara Riggare, som nyligen disputerade vid Radboud University i Nijmegen, Nederländerna.

Picture of Sara Riggare
Nyligen disputerade Fil Dr Sara Riggare. Redan vid 13 års ålder började Sara uppleva symptom på Parkinsons sjukdom.

Sara Riggares doktorandprojekt är inom forskningsområdet medborgarforskning, med inriktning på Parkinsons sjukdom. Sara berättar att det området hon själv arbetar inom är ett delområde inom medborgarforskning som kallas personal science, som kan översättas till vardagsvetenskap:

– Det är en metod för att på ett strukturerat sätt använda sig av egna observationer om sig själv och sin sjukdom för att få en ökad kunskap om sin sjukdom och hur man kan hantera den, förklarar hon.

Hon resonerar kring att det finns både svårigheter och fördelar med att göra en studie på sig själv.

– Studieobjektet fanns nära till hands, men utmaningarna var att studien skulle vara välstrukturerad och göras vetenskapligt korrekt.

Planerna för den kommande tiden är att fortsätta med forskning inom ämnet och att vara medförfattare till en bok.

– Jag ska söka forskningsmedel för att göra en post doc. vid Uppsala universitet. Jag ska även fortsätta med att författa en populärvetenskaplig bok som jag och några kollegor just nu skriver.

Sara Riggare handleddes av Bas Bloem (huvudhandledare), Maria Hägglund och Martijn de Groot. Om du vill veta mer om Sara Riggare och hennes forskning, så har hon en egen webbplats: www.riggare.se. Där finns även hennes avhandling att ladda ner.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2023-03-24