ENTWINE-nätverkets sista träff i Milano

2022-03-18

I början av mars deltog doktorand Chelsea Coumoundouros, Dr Joanne Woodford och Professor Louise von Essen vid forskningsnätverket ENTWINE:s sista träff i Milano, Italien. Läs Chelseas upplevelser och lärdomar från träffen.

Byggnad i Milano med gräsmatta framför
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

ENTWINE är ett EU-finansierat forskningsnätverk som fokuserar på att hitta metoder för att bättre stödja informella vårdgivare, det vill säga familjemedlemmar, partners och vänner som tar hand om någon de känner som har hälsoproblem. ENTWINE-nätverket består av 15 doktorander, erfarna forskare samt samarbetspartners från den privata, offentliga och ideella sektorn.

Träffen, som ägde rum vid Università Cattolica del Sacro Cuore, började med att inbjudna talare från den akademiska miljön, beslutsfattare samt den privata sektorn delade med sig av sin expertis inom e-hälsa, regelverk inom informell vård, samt psykologin bakom att skapa relationer mellan informella vårdgivare och personen som de vårdar. Utbudet av ämnen visar hur mångsidigt och multidisciplinärt ENTWINE-nätverket är!

Foto på Chelsea Coumoundouros
Doktorand Chelsea Coumoundouros.

Utifrån mitt eget projekt som har implementering i fokus, var det erfarenheterna av implementering presenterade av Anders Henriques och Mattias Colliander från e-Hälsoföretaget Chorus, som gjorde störst intryck på mig. De delade med sig av sina erfarenheter av utmaningar med att utveckla och implementera digitala hälsolösningar. Vidare berättade de om utmaningar med att regelverk i vissa fall kan hämma innovation inom hälso- och sjukvården samt att det kan vara brist på resurser i vissa implementeringsmiljöer.

Men den här träffen handlade inte enbart om att lyssna, vi hade även arbete att utföra! Det började med att alla vi doktorander delade med oss av vad vi hade gjort i respektive doktorandprojekt. Det är alltid kul att höra om vad alla har jobbat med, särskilt då de flesta av oss doktorander snart ska disputera. Medan vi var tillsammans diskuterade vi också hur vi inom ENTWINE-nätverket vill dela med oss av vad vi har åstadkommit till en bredare publik. Du får vänta och se vad vi kom fram till!

Mellan alla programpunkter passade jag på att äta italiensk glass och pizza, och att umgås med fantastiska kollegor och vänner. Tack till Anne ENTWINE logoLooijmans, Andrea Gaggioli och resten av ENTWINE:s ledningsgrupp för att ni organiserade en fantastisk träff! Låt oss se till att vi träffas igen!

Chelsea Coumoundouros
Dotkorand och junior forskare inom ENTWINE-nätverket

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25