Studie publicerad: Personliga studieinbjudningar hade ingen påvisad effekt

2022-03-08

En studie som nyligen publicerats i BMC Medical Research Methodology har jämfört rekrytering av studiedeltagare genom personliga och icke-personliga studieinbjudningar.

Foto på ett brev och en penna

Ingen påvisad effekt
Studien genomfördes i form av en så kallad ’study within a trial’ där inbjudningsbrev skickades till potentiella deltagare i studien ENGAGE, som riktade sig till föräldrar till barn som behandlats mot cancer. 254 potentiella deltagare fick personliga studieinbjudningar, medan en kontrollgrupp bestående av 255 potentiella deltagare fick icke-personliga studieinbjudningar.

30 personer (11.8 %) som mottagit en personlig inbjudan valde att delta i studien, medan 26 personer (10.2 %) i kontrollgruppen valde att delta. Skillnaden mellan de två grupperna var inte statistiskt signifikant.

Foto på Ella Thiblin
Doktorand Ella Thiblin.

Ella Thiblin är en av författarna till artikeln:

– Vi kunde inte påvisa någon effekt av personliga studieinbjudningar. Samtidigt var det ett begränsat antal personer som mottog inbjudningar, och i absoluta tal så valde fler som fick personliga inbjudningar att delta. Så vi kan inte helt utesluta att personligt formulerade studieinbjudningar kan ha en viss effekt.

Här kan du läsa hela artikeln ‘The effect of personalised versus non-personalised study invitations on recruitment within the ENGAGE feasibility trial: an embedded randomised controlled recruitment trial’. Artikeln är skriven av Ella Thiblin, Joanne Woodford, Mattias Öhman och Louise von Essen.

Nyhetsarkiv

Senast uppdaterad: 2022-05-25