Internetbaserat stöd hjälpte mot depression

2020-10-27

I en intervju med Uppsala universitet berättar forskaren Birgitta Johansson om det internet-baserade vårdprogrammet iCAN-DO, som skapats för att behandla psykisk ohälsa hos personer som drabbats av cancer. Programmet utvecklades vid U-CARE, och resultaten publicerades nyligen i tidskriften Psycho-Oncology. 

I studien ingick 909 personer som drabbats av bröst-, tjocktarms- eller prostatacancer. Bland de studiedeltagare som led av depression och/eller ångest fick en grupp behandling inom iCAN-DO och en kontrollgrupp fick standardvård. Det visade sig att symptomen på depression minskade efter tio månader bland de som tagit del av iCAN-DO-behandlingen, jämfört med kontrollgruppen. 

Birgitta Johansson är forskare vid institutionen för
immunologi, genetik och patologi, samt vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Birgitta Johansson tror att en del av förklaringen till det goda resultatet är att vårdprogrammet utvecklats i samarbete med målgruppen. 

– I samband med att vi skulle utforma programmet bildade vi en grupp av personer som hade de diagnoser som ingick som diskuterade upplägget, säger Birgitta Johansson. 

Läs hela intervjun med Birgitta Johannson här

Här kan du läsa artikeln som publicerades i Psycho-Oncology

Nyhetsarkiv