Träffa Miro Anter, projektkoordinator

Sedan våren 2021 jobbar Miro som projektkoordinator inom U-CARE. Han ansvarar bland annat för administration av associerade studier och U-CAREs interna och externa kommunikation.

Miro började jobba som forskningsassistent inom U-CARE våren 2020, inom ett projekt som analyserar användarbeteenden bland deltagare som använder U-CARE-plattformen (Plattformen).

– Jag har fortsatt jobba inom det projektet även nu när jag är projektkoordinator, berättar Miro. Vi analyserar information om hur deltagare i olika studier besvarat hälsoformulär via Plattformen. Plattformen är en internetbaserad plattform som används för att leverera psykologiska interventioner till patienter och anhöriga. Vi undersöker vilka faktorer det är som påverkar användarnas svarstider, benägenhet att ändra sina svar och i vilken ordning användarna har besvarat frågorna. Förhoppningen är att studien ska leda till ökad kunskap om hur hälsoformulär kan göras mer användarvänliga.

Miro har en masterexamen i samhällsvetenskap från Uppsala universitet med inriktning mot digitala medier och samhälle. Nu tycker han att det känns kul att kunna använda sina kunskaper för att bidra till något som känns meningsfullt.

– Jag trivs väldigt bra med att jobba inom U-CARE, både som arbetsplats och eftersom det övergripande målet är att tillgängliggöra psykologisk behandling för fler. Det känns bra att vara en del av det arbetet, säger Miro.

När Miro inte är på jobbet uppskattar han att umgås med sin familj, gärna utomhus.

– Jag är även intresserad av odling, berättar han. Min sambo och jag är med i en förening där medlemmarna odlar tillsammans. Det är häftigt att kunna skörda våra egenodlade grönsaker.

Foto på Miro Anter
Miro Anter, projektkoordinator.
Senast uppdaterad: 2023-11-13