Träffa Mattias Öhman, associerad forskare

Mattias är forskare inom hälsoekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och ledamot i U-CARE programberedning. Han är en av våra associerade forskare och har bland annat jobbat med ett projekt som undersökt hur barns cancersjukdom påverkar föräldrars inkomst och hälsa. 

Det bästa med U-CARE-samarbetet är enligt Mattias mötena med forskare från flera olika discipliner. Samarbetet började under hösten 2011, då Mattias påbörjade sin forskarutbildning.

– När jag började som doktorand finansierades jag till femtio procent av U-CARE, men jag satt och jobbade på Nationalekonomiska institutionen, berättar han.

Sedan Mattias tog sin doktorsexamen 2016 har han haft ett fortsatt U-CARE-engagemang.

– Förhoppningsvis kan det bli ännu fler projekt tillsammans i framtiden, säger han.

Det kanske kan verka förvånande att Mattias, som är nationalekonom, anställdes som doktorand inom U-CARE-programmet. Men det är faktiskt vanligt att nationalekonomer samarbetar med forskare från andra discipliner.

– Jag tror att många har en direkt felaktig bild av vad en nationalekonom gör – de tror att vi bara håller på med skatter och budgetar. Det jag gör är att jag studerar i princip vad som helst – men med statistiska verktyg som utvecklats inom den nationalekonomiska disciplinen, förklarar Mattias.

En gemensam nämnare för Mattias olika forskningsprojekt är att de alla handlar om hälsa på ett eller annat sätt. På frågan vad som driver Mattias framåt i sin forskning svarar han utan tvekan att det är hans nyfikenhet:

– Jag vill få reda på hur världen fungerar, säger han och ler.

Mattias nyfikenhet avspeglas även i hans fritidsintressen:

– Jag läser mycket filosofi – David Hume är nog en favoritfilosof. Jag har även ett stort intresse för teknik, bygga datorer och den typen av saker. Sedan gillar jag att gå ut på klubb – gärna syntklubb – så jag antar att mitt intresse för teknik lyser igenom där också, avslutar Mattias.

Foto på Mattias Öhman
Mattias Öhman, associerad forskare.
Senast uppdaterad: 2023-01-25