Träffa några av våra medarbetare

Miro Anter – Projektkoordinator

Foto på Miro Anter
Miro Anter, projektkoordinator.

Sedan våren 2021 jobbar Miro som projektkoordinator inom U-CARE. Han ansvarar bland annat för administration av associerade studier och U-CARE:s interna och externa kommunikation. Läs intervjun med Miro.

Oscar Blomberg – Doktorand

Foto på Oscar Blomberg
Oscar Blomberg, doktorand.

Som forskningsassistent hjälper Oscar våra forskare med en rad olika uppgifter. Han började på sitt jobb för drygt ett år sedan. I början arbetade han mest med beskrivande statistik, sedan har andra uppgifter lagts till efter hand. Läs intervjun med Oscar.

Louise von Essen – Professor i vård-vetenskap och programsamordnare

Foto på Louise von Essen
Louise von Essen, professor i vårdvetenskap och programsamordnare.

Som forskningsgruppledare i U-CARE ser Louise till att forskningen som bedrivs inom programmet går framåt och utförs på ett smidigt och effektivt sätt. Hennes arbetsdagar är väldigt olikartade. Läs intervjun med Louise.

Joanne Woodford – Biträdande universitetslektor

Foto på Joanne Woodford
Joanne Woodford, biträdande universitetslektor.

Som forskare i U-CARE är Joanne verksam inom flera olika arbetsområden. Hon är huvudansvarig forskare för ett flertal projekt inom U-CARE-programmet. Tillsammans med andra forskare som U-CARE samarbetar med har Joanne hand om både utformningen och genomförandet av dessa projekt. Läs intervjun med Joanne.

Mattias Öhman – Associerad forskare

Foto på Mattias Öhman
Mattias Öhman, associerad forskare.

Mattias är forskare inom hälsoekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och en av våra associerade forskare. Han jobbar i nuläget på ett projekt inom U-CARE-programmet tillsammans med Professor Louise von Essen. Projektet går ut på att undersöka konsekvenser av barncancer – som hur föräldrars inkomst och hälsa påverkas av deras barns sjukdom. Läs intervjun med Mattias.

Senast uppdaterad: 2022-08-23