Träffa några av våra medarbetare

Miro Anter – Projektkoordinator

Foto på Miro Anter
Miro Anter, projektkoordinator.

Sedan våren 2021 jobbar Miro som projektkoordinator inom U-CARE. Han ansvarar bland annat för administration av associerade studier och U-CAREs interna och externa kommunikation. Läs intervjun med Miro.

Victoria Awortwe – Doktorand

Victoria Awortwe
Victoria Awortwe, doktorand.

Sedan hösten 2022 är Victoria doktorand inom U-CAREs forskargrupp. I sitt doktorandprojekt undersöker Victoria sociala faktorer och hälsosökande beteenden i socioekonomiskt missgynnande områden i Sverige och Ghana. Läs intervjun med Victoria.

Clara Dahlgren – Projektkoordinator

Clara Dahlgren
Clara Dahlgren, vikarierande projektkoordinator.

Sedan hösten 2022 jobbar Clara som vikarierande projektkoordinator inom U-CARE. Hon ansvarar bland annat för gruppens interna och externa kommunikation samt organisering och administrering av forskningsdata. Läs intervjun med Clara.

Louise von Essen – Professor i vård-vetenskap och programsamordnare

Foto på Louise von Essen
Louise von Essen, professor i vårdvetenskap och programsamordnare.

Som forskningsgruppledare i U-CARE ser Louise till att forskningen som bedrivs inom programmet går framåt och utförs på ett smidigt och effektivt sätt. Hennes arbetsdagar är väldigt olikartade. Läs intervjun med Louise.

Mudassir Mustafa – Forskare

Mudassir Mustafa
Mudassir Mustafa, forskare.

Mudassir är forskare i e-hälsa, specialiserad inom design av digitala strukturer och digitala praktiker. Sedan januari 2022 leder Mudassir utvecklargruppen som arbetar med U-CARE-plattformen. Läs intervjun med Mudassir.

Joanne Woodford – Biträdande universitetslektor

Foto på Joanne Woodford
Joanne Woodford, biträdande universitetslektor.

Som forskare i U-CARE är Joanne verksam inom flera olika arbetsområden. Hon är huvudansvarig forskare för ett flertal projekt inom U-CARE-programmet. Tillsammans med andra forskare som U-CARE samarbetar med har Joanne hand om både utformningen och genomförandet av dessa projekt. Läs intervjun med Joanne.

Mattias Öhman – Associerad forskare

Foto på Mattias Öhman
Mattias Öhman, associerad forskare.

Mattias är forskare inom hälsoekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och en av våra associerade forskare. Han jobbar i nuläget på ett projekt inom U-CARE-programmet tillsammans med Professor Louise von Essen. Projektet går ut på att undersöka konsekvenser av barncancer – som hur föräldrars inkomst och hälsa påverkas av deras barns sjukdom. Läs intervjun med Mattias.

Senast uppdaterad: 2023-11-10