Träffa några av våra medarbetare

Miro Anter – forskningsassistent

Foto på Miro Anter

Miro började på sitt jobb som forskningsassistent i U-CARE i mars 2020. Tillsammans med Helena Grönqvist och Erik Olsson jobbar han på ett nytt projekt som går ut på att analysera användares aktivitet i U-CARE-portalen – en internetbaserad plattform som används bland annat för att leverera psykologiska interventioner till olika grupper av patienter och anhöriga. Läs intervjun med Miro.

Oscar Blomberg – forskningsassistent

Foto på Oscar Blomberg

Som forskningsassistent hjälper Oscar våra forskare med en rad olika uppgifter. Han började på sitt jobb för drygt ett år sedan. I början arbetade han mest med beskrivande statistik, sedan har andra uppgifter lagts till efter hand. Läs intervjun med Oscar.

Louise von Essen – professor i vård-vetenskap och programsamordnare

Som forskningsgruppledare i U-CARE ser Louise till att forskningen som bedrivs inom programmet går framåt och utförs på ett smidigt och effektivt sätt. Hennes arbetsdagar är väldigt olikartade. Läs intervjun med Louise.

Li Hedenmalm – Forskningsadministratör

Sedan Li anställdes som forskningsadministratör i början av 2020 har hon mest jobbat med att förbättra U-CAREs hemsida. Hon har uppdaterat en del information, lagt upp nya texter och bytt ut bilder för att göra webbsidan mer enhetlig. Läs intervjun med Li.

Sophia Humphries – doktorand

Foto på Sophia Humphries

Sophia har varit en del av U-CARE-gruppen sedan 2018. Under Erik Olssons handledning studerar hon bland annat beteblockerares inverkan på hjärt- och kärlpatienter. Läs intervjun med Sophia.

Ylva Hägg Sylvén – systemutvecklare och IT-koordinator

Foto på Ylva Hägg Sylvén

Ylva har varit anställd som systemutvecklare i U-CARE sedan drygt fyra år tillbaka. Hon är civilingenjör i grunden med inriktning mot informationsteknologi. Läs intervjun med Ylva.

Joanne Woodford – forskare

foto på Joanne Woodford

Som forskare i U-CARE är Joanne verksam inom flera olika arbetsområden. Hon är huvudansvarig forskare för ett flertal projekt inom U-CARE-programmet. Tillsammans med andra forskare som U-CARE samarbetar med har Joanne hand om både utformningen och genomförandet av dessa projekt. Läs intervjun med Joanne.

Mattias Öhman – associerad forskare

Foto på Mattias Öhman

Mattias är forskare inom hälsoekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning och en av våra associerade forskare. Han jobbar i nuläget på ett projekt inom U-CARE-programmet tillsammans med Professor Louise von Essen. Projektet går ut på att undersöka konsekvenser av barncancer – som hur föräldrars inkomst och hälsa påverkas av deras barns sjukdom. Läs intervjun med Mattias.