Mötesplats U-CARE

Forskargruppen anordnar årligen Mötesplats U-CARE. 

U-CARE 10-årsjubileum

Tema

Informell vård

Datum och plats

9-10 mars 2020 Navet, SciLifeLab (ingång C11), BMC, Uppsala

Anmälan

Anmäl dig på: https://doodle.com/poll/fsy6u8kd6wzsfm2u 

Program

Observera att hela programmet är på engelska.

9 mars 2020

 • 12:00 Gemensam lunch (anmäl deltagande och matpreferenser i doodle-formuläret)
 • 13:00 Välkomsthälsning, Louise von Essen, Programsamordnare, U-CARE
 • 13:10 Presentation av programmet och U-CAREs rådgivarpanel, Erik Olsson, arrangemangsansvarig för Mötesplats U-CARE
 • 13:30 Caregiving as a dyadic process, Mariët Hagedoorn, PhD, University of Groningen, NL
 • 14:00 Does being willing to care matter? - Caregiving processes and outcomes, Valerie Morrison, PhD, University of Bangor, UK
 • 14:30 Caring for carers, Lennarth Johansson, PhD, Äldrecentrum
 • 15:00 Kaffe
 • 15:30 Att samskapa för bättre hälsa och vård: en närståendes perspektiv, Cristin Lind, närstående och patientsamverkanskonsult
 • 16:00-16:45 Diskussion, reflektion och avslutande kommentarer från U-CAREs rådgivarpanel

10 mars 2020

 • 9:00 Now what? Out of the file drawer into practice, Chelsea Coumoundouros, Danelle Pettman, Joanne Woodford, U-CARE
 • 9:20 Diskussion i 2-3 grupper
 • 9:50 Parents really matter Louise von Essen, Mattias Öhman och Kajsa Norbäck, U-CARE
 • 10:10 Diskussion i 2-3 grupper och kaffe
 • 10:50 Partners involvement in cardiac rehabilitation. Erik Olsson och Thea Liljeroos, U-CARE.
 • 11:10 Diskussion i 2-3 grupper
 • 11:40 Sammanfattning av diskussioner och avslutande kommentarer från U-CAREs rådgivarpanel
 • 12:00-13:00 Gemensam lunch (anmäl deltagande och matpreferenser i doodle-formuläret)

Mötesplats U-CARE 2020 program på engelska pdf

Material från föregående mötesplatser

Program

Mötesplats U-CARE oktober 2018 pdf på engelska 

Mötesplats U-CARE i april 2018 pdf på engelska   

Presentationer

Öppen tillgång till forskningsdata, Vetenskapsrådets samordningsuppdrag -  Sofia Björling, Mötesplats U-CARE 2017  powerpoint

Fair Data och vägen framåt, Svensk Nationell Datatjänst - Johan Fihn Morberg, Mötesplats U-CARE 2017 powerpoint  

GDPR - Behandling av personuppgifter för forskningsändamål, Datainspektionen - Ulrika Harnesk, Mötesplats U-CARE 2017 powerpoint

Öppen vetenskap - principer, exemple och erfarenheter, Karolinska Institutet - Gustav Nilsonne, Mötesplats U-CARE 2017 powerpoint