Mötesplats U-CARE

Deltagare under U-CARE Venue 2020

U-CARE arrangerar konferensen Mötesplats U-CARE. Under två dagar får deltagare ta del av presentationer och diskutera olika möjligheter, utmaningar och strategier för implementering av psykosocialt stöd och psykologisk behandling via internet.

Vi hälsar våra medarbetare och samarbetspartners varmt välkomna till nästa Mötesplats U-CARE 9-10 oktober 2023. Årets konferens har temat 'Improving Value and Reducing Waste in Clinical Research'. Läs programmet för årets Mötesplats U-CARE.

Nedan finns programmen från tidigare års konferenser.

Material från föregående mötesplatser

Program

Mötesplats U-CARE mars 2020 på engelska (PDF)

Mötesplats U-CARE oktober 2018 på engelska (PDF)

Mötesplats U-CARE i april 2018 på engelska (PDF)   

Presentationer

Öppen tillgång till forskningsdata, Vetenskapsrådets samordningsuppdrag -  Sofia Björling, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)

Fair Data och vägen framåt, Svensk Nationell Datatjänst - Johan Fihn Morberg, Mötesplats U-CARE 2017 Powerpoint) 

GDPR - Behandling av personuppgifter för forskningsändamål, Datainspektionen - Ulrika Harnesk, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)

Öppen vetenskap - principer, exempel och erfarenheter, Karolinska Institutet - Gustav Nilsonne, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)

Senast uppdaterad: 2023-05-11