Mötesplats U-CARE

Varje år arrangerar U-CARE-gruppen konferensen Mötesplats U-CARE.  Under två dagar får deltagare ta del av presentationer och diskutera olika möjligheter, utmaningar och strategier för implementering av psykosocialt stöd och psykologisk behandling via internet.

Årets Mötesplats U-CARE gick av stapeln den 9-10 mars. Du finner programmen från årets Mötesplats U-CARE och från tidigare konferenser här nedan.

Foto på människor som samverkar på konferensen Mötesplats U-CARE

Material från föregående mötesplatser

Program

Mötesplats U-CARE mars 2020 på engelska (PDF)

Mötesplats U-CARE oktober 2018 på engelska (PDF)

Mötesplats U-CARE i april 2018 på engelska (PDF)   

Presentationer

Öppen tillgång till forskningsdata, Vetenskapsrådets samordningsuppdrag -  Sofia Björling, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)

Fair Data och vägen framåt, Svensk Nationell Datatjänst - Johan Fihn Morberg, Mötesplats U-CARE 2017 Powerpoint) 

GDPR - Behandling av personuppgifter för forskningsändamål, Datainspektionen - Ulrika Harnesk, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)

Öppen vetenskap - principer, exemple och erfarenheter, Karolinska Institutet - Gustav Nilsonne, Mötesplats U-CARE 2017 (Powerpoint)