U-CARE IDÉ

För att ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället inbjuder vi allmänheten att delta i vår medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).

Medlemmar i panelen arbetar med oss för att:

  • Identifiera relevanta och viktiga forskningsfrågor
  • Förbättra vår forsknings fokus, kvalitet och relevans
  • Hitta lösningar och utveckla innovationer som kan påverka samhället positivt
  • Lära sig nya saker och bli forskningsaktiva medborgare

Vårt mål är att bygga upp en panel av individer med varierande bakgrund som till exempel kan kontaktas i samband med att vi ska utveckla en forskningsfråga, ett frågeformulär eller ett självhjälpsprogram. Enskilda medlemmar beslutar självklart om de vill delta eller inte i respektive projekt. 

Medlemmar i panelen inbjuds till seminarier som vi anordnar.

U-CARE sparar de personuppgifter och den information som lämnas av enskilda individer i samband med registrering samt uppgifter om vilken information som tilldelats enskilda individer. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) och ansvarig för detta är Uppsala universitet. Enligt PuL har alla individer rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om individen som hanteras och vid behov få eventuella fel rättande. Uppgifter lämnas inte vidare till annan person än den de berör. En individ kan när som helst lämna panelen utan att berätta varför. 

Alla är välkomna att bli medlemmar i medborgarpanelen U-CARE IDÉ. 

Kontaktperson U-CARE IDÉ:
Helena Grönqvist, forskningskoordinator 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa     
Uppsala universitet

Bli medlem i panelen

Foto på en glödlampa på en strand