Unga ska känna sig hemma – Intervju med Tom Skogsberg, tonåring

En cancerbehandling är ofta fysiskt väldigt påfrestande för patienten. Men det kan också vara psykiskt tungt att drabbas av cancer. Vissa blir mycket nedstämda eller deprimerade. U-CARE vill ge de patienter som mår psykiskt dåligt en möjlighet att få hjälp på ett enkelt sätt som patienterna själva kan kontrollera och förbereder just nu ett behandlingsprogram via internet.

Unga människor som haft eller har cancer är en av de grupper U-CARE-portalen vänder sig till. Tom Skogsberg är en av dem. Han har varit med i den tonårspanel U-CARE tagit hjälp av för att anpassa Portalen till yngre patienters önskemål och behov.

– Jag blev kontaktad av en person på sjukhuset som frågade om jag ville vara med i panelen. Det ville jag gärna. Det kändes rätt att göra vad man kan. Jag tycker det blev bra också.

Tonårspanelen hjälpte U-CARE att göra Portalen intressantare och lättare att hitta i för unga.

– Det är viktigt att de unga som tittar på Portalen snabbt kan känna att den är någonting för dem. Tycker man inte att den känns rätt direkt, eller om man inte snabbt hittar det man söker, så kommer man förmodligen inte tillbaka. Det måste också vara ett språk som unga människor förstår. Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

Man bestämmer själv

U-CARE-portalen erbjuder hjälp på flera sätt bland annat finns det möjlighet att få kognitiv beteendeterapi via Portalen med regelbunden kontakt med en behandlare. Det finns även mycket information om hur och varför man mår dåligt, och vad man kan göra för att må bättre. Dessutom finns en chatt där patienter som är inloggade kan prata med varandra.

– Ser man att det finns andra som är i samma situation som man själv kan det göra att man mår bättre. Det finns bra texter om det, och det går att chatta med andra om hur man känner sig. Det finns till exempel en del som har synliga ärr efter en operation och inte vill visa sig bland folk. Då kan det vara till stor hjälp att veta att man inte är ensam om det. Det kan bli lättare om det finns andra att prata med om sådana känslor.

Det finns även möjlighet att skicka in egna frågor till olika yrkeskategorier inom vården tex koratorer, psykologer och barnläkare för den som vill.

– Har man en enkel fråga så kanske man inte vill fråga någon på sjukhuset. Om man är väldigt ung kan det nog ta emot ganska mycket att kontakta sjukvården om man mår dåligt. Man kanske inte vill att någon annan ska veta att man söker hjälp. Googlar man så vet man inte om den information man hittar är riktig eller inte. Därför är det fantastiskt bra att det finns en webbportal där det finns information som är skriven av proffs och där man kan ställa frågor på ett enkelt sätt, säger Tom Skogsberg.

Inga krångliga texter

En av de faktorer som gör kraven på Portalen lite speciella är att målgruppen bland annat utgörs av människor i tonåren. Därför var en av tonårspanelens viktigaste uppgifter att se på Portalens utseende och innehåll ur ett annat perspektiv än de läkare, kuratorer, psykologer och forskare som var med och utvecklade den.

Snyggt, enkelt och lätt att använda

Men ännu viktigare än innehållet är presentationen, säger Tom Skogsberg.

– Unga surfar ofta omkring mycket på nätet. De bedömer kanske webbplatser efter hur de ser ut ännu mer än vuxna. Ser den ut som en typisk sjukhuswebbsida är risken stor att många tror att den inte är något för dem.

Tonårspanelen kom även med förslag på bilder, färgtema och funktioner på Portalen. De tipsade bland annat om en funktion där de som var inloggade kunde se om det fanns andra användare inloggade. Panelen tyckte att det var viktigt för chattfunktionen.

– Det är trots allt inte alltid som någon är inloggad samtidigt som man själv är det. Ser man att andra är inloggade så vet man att man faktiskt kan få svar när man ställer en fråga i chatten. Då blir chatten en värdefull del av portalen. Har man ställt en fråga men inte fått svar låter man nog bli att använda chatten sen.

Tom Skogsberg tror att U-CARE-portalen kan bli ett värdefullt stöd för unga med en cancerdiagnos. Tack vare tonårspanelens arbete tycker han nu att innehållet, utseendet och presentationen är anpassade för unga.

– U-CARE har gjort ett bra arbete, säger Tom Skogsberg. Jag hoppas att många unga som drabbats av cancer får möjlighet att använda portalen.

Foto på Tom Skogsberg