U-CARE BrainPub: Pragmatic trials in global health - how to match your method to your intention with Carina King

  • Datum: –16.30
  • Plats: MTC Signifikansen
  • Föreläsare: Carina King
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE BrainPub med titeln Pragmatic trials in global health - how to match your method to your intention med Docent Carina King

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) anses vara guldstandarden för evidensgenererande interventioner. Historiskt sett har RCT oftare tillämpats på kliniska forskningsfrågor, för att undersöka om nya behandlingar fungerar och ifall de fungerar bättre än befintliga behandlingar. RCT:er tillämpas dock mer och mer på beteendemässiga och samhälleliga interventioner, som är mindre intresserade av effekten, utan snarare den verkliga inverkan. Forskningsmetoder måste därför spegla dessa olika intentioner.

I detta seminarium kommer Carina King att diskutera skillnaden mellan förklarande och pragmatiska förhållningssätt till interventionsutvärdering, med exempel från studier inom global hälsa.
Seminariet kommer hållas på engelska.

För de som vill följa med så går vi på AW efter seminariet.

Senast uppdaterad: 2021-02-24