U-CARE BrainPub: Economic evaluation of interventions in mental health with Filipa Sampaio

  • Datum: –16.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11
  • Föreläsare: Filipa Sampaio
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE BrainPub med titeln Economic evaluation of interventions in mental health med forskare Filipa Sampaio, universitetslektor i hälsoekonomi.

Att ta itu med befolkningens mentala hälsa är mer pressande än någonsin, och kräver evidensbaserade strategier. Information om effektivitet räcker dock inte för att fatta beslut om huruvida resultaten från interventioner är kostnadseffektiva eller om beslutsfattare bör avsätta befintliga resurser för att finansiera sådana interventioner. Detta seminarium kommer att belysa vikten av hälsoekonomiska utvärderingar för att vägleda beslutsfattande och informera hälso- och sjukvårdspolitiken, samt ge exempel på arbete som bedrivs inom området, särskilt utvärderingar av kliniska prövningar inom mental hälsa. Metodologiska möjligheter och utmaningar när man genomför sådana studier kommer också att diskuteras.


Seminariet kommer hållas på engelska.

För de som vill följa med så går vi på AW efter seminariet.

Senast uppdaterad: 2021-02-24