U-CARE BrainPub: Process evaluation of complex interventions – how to use theory in the design and evaluation taking recent examples from implementation studies

  • Datum: –16.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11
  • Föreläsare: Markus Saarijärvi, adjunkt på Karolinska Institutet vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkommen till U-CARE BrainPub-seminariet Process evaluation of complex interventions – how to use theory in the design and evaluation taking recent examples from implementation studies med adjunkt Markus Saarijärvi.

Processutvärderingar kan användas för att utforska sammanhang, innovation eller interventionsmekanismer och hur implementering uppnås i komplexa interventioner. Mycket fokus har legat på metodologiska aspekter av att utföra utvärderingar och teoretiska tillvägagångssätt för utvärdering är relativt outforskat.

I detta seminarium kommer Markus Saarijärvi att diskutera användningen av teori vid design och genomförande av processutvärderingar av komplexa interventioner, med exempel på implementeringsstudier från egen och annan forskning.

Seminariet är en del av seminarieserien U-CARE BrainPub och öppet för alla att delta. Seminariet kommer att vara på engelska. De som önskar kan följa med på en AW efter seminariet.

Senast uppdaterad: 2021-02-24