Lärdomar från implementeringsprojekt för förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar

  • Datum: –14.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Waldenströmsalen
  • Föreläsare: Meena Daivadanam, läkare och fil.dr. i folkhälsa
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Miro Anter
  • Telefon: 072-999 92 17
  • Seminarium

Meena Daivadanam arbetar med interventions- och implementeringsforskning, med fokus på komplexa interventioner i lokalsamhällen för icke-smittsamma sjukdomar. I det här seminariet kommer hon att berätta om reflektioner och lärdomar från några av de projekt hon har varit involverad i.

Meena Daivadanam har bland annat utvecklat och implementerat kostinterventioner i Indien (Keralas landsbygd) och självhjälpsprogram i Sverige, Sydafrika och Uganda. Hon arbetar också med att utvärdera och förstå olika miljöer utifrån kost och fysisk aktivitet samt beteenden, och interaktionerna mellan de två.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-02-24