Altmetri och sätt att stärka sitt forskningsgenomslag

  • Datum: –15.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV, C11
  • Föreläsare: Börje Dahrén är fil.dr. i Geovetenskap och bibliotekarie med fokus på publicering och öppen vetenskap vid Uppsala universitetsbiblioteket. Maria Hägglund är docent i Hälsoinformatik vid Uppsala universitet och jobbar aktivt med att nå ut med sin forskning genom olika kanaler.
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

I takt med att möjligheterna att sprida och kommunicera forskning ökat, har det vuxit fram ett behov av att kunna mäta forskningens genomslag bortom antalet citeringar i vetenskapliga publikationer. Den här typen av alternativa mätmetoder för forskningsgenomslag kallas altmetri, och tjänsten Altmetric är ett exempel på detta.

Under seminariet kommer universitetsbibliotekarie Börje Dahrén och forskare Maria Hägglund att förklara vad som menas med altmetri och ge exempel på vad forskare kan göra för att stärka sitt forskningsgenomslag.

Seminariet är en del av U-CARE seminarieserie och öppet för alla att delta. Det kommer att hållas på engelska, men det går utmärkt att ställa frågor på både svenska och engelska!

Välkomna!

Senast uppdaterad: 2021-02-24