Faraja Chiwangas forskningsplansseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65628506020
  • Föreläsare: Faraja Chiwanga
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Välkomna till Faraja Chiwangas forskningsplansseminarium.

Seminariet kommer att börja med att doktorand Faraja Chiwanga presenterar sin forskningsplan för doktorandprojektet "Development of an mHealth intervention to increase guardians’ adherence to follow-up care for childhood leukemia in Tanzania following the new MRC Complex Interventions Framework: A focus on core elements". Därefter kommer lektor Maria Gottvall, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion.

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras.

Seminariet kommer vara på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-02-24