Hur kan hälso- och sjukvårdsinterventioner utvecklas och göras redo för utvärdering?

  • Datum:
  • Föreläsare: David Richards, Professor vid Western Norway University of Applied Sciences
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Miro Anter
  • Telefon: 018-471 34 83
  • Workshop

I denna tvådagars-workshop kommer deltagarna att bekanta sig med kärnelementen inom det nyligen reviderade 2021 års ramverk för forskning inom komplexa interventioner. Under två dagar kommer vi att fokusera på tekniker för att utveckla hälso- och sjukvårdsinterventioner som är redo för utvärdering.

Mer specifikt kommer vi att:
• kritiskt närma oss processen för att identifiera viktiga oklarheter i samband med utformning av interventionsstudier
• sätta oss in i olika sätt att identifiera prioriterade forskningsområden för de som finansierar, levererar och mottar interventioner
• lära oss förstå hur vi kan engagera och involvera patienter och allmänheten för att säkerställa att prioriteringar tillgodoses och att releveanta resultat identifieras
• utforska de tio kärnaktivteterna från vilka vi kan utforma interventioner
• lära oss utveckla och förbättra en logikmodell och teori för interventionsprogram.

Under denna interaktiva workshop måste deltagarna vara beredda på att jobba tillsammans med ett antal olika forskningsämnen inom hälso- och sjukvård, för att tillsammans skapa en intervention som tillgodoser en central hälso- eller sjukvårdsfråga. 

Workshopen kommer att hållas i Uppsala torsdag 8 december och fredag 9 december, och därefter upprepas måndag 12 december och tisdag 13 december. Specificera vilka datum du vill delta i samband med att du anmäler dig till workshopen.

Obs! Antalet deltagare är begränsat till 12 vid respektive workshop-tillfälle. Vänligen kontakta projektkoordinator Miro Anter om du är intresserad av att delta, miro.anter@kbh.uu.se. Först till kvarn gäller. 

Workshopen hålls på engelska. 

Foto på David Richards
Senast uppdaterad: 2021-02-24