Allmänhetens medverkan i forskning: vad är det, vad är det inte?

  • Datum: –15.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultquist, Rudbeck BV södra korr, C11
  • Föreläsare: Joanne Woodford, Assistant Senior Lecturer in Healthcare Sciences
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Oscar Blomberg
  • Seminarium

Allmänhetens medverkan i forskning är definierat som ”forskning som är utförd 'med' och 'av' personer ur allmänheten snarare än 'till', 'om' eller 'för' allmänheten".

Väl implementerad involvering av allmänheten kan underlätta genomförandet av relevant och tillgänglig forskning, vilket resulterar i innovativa och effektfulla lösningar på sjukvårdens utmaningar. 

I detta seminarium kommer vi att utforska:

- Vad innebär Allmänhetens medverkan i forskning?

- Varför är det viktigt?

- Hur kan Allmänhetens medverkan bli integrerat i alla steg av forskningens livscykel?

- Hur skiljer sig Allmänhetens medverkan i forskning från kvalitativ forskning?

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-02-24