Irene Mulis forskningsplansseminarium

Seminariet kommer att börja med att doktorand Irene Muli presenterar sin forskningsplan (20-30 min) för doktorandprojektet Implementation of Digital Health Services in Primary Care – impact on patient adoption and the digital divide. Därefter kommer universitetslektor Erik Olsson, som sett över forskningsplanen, att leda en diskussion (15-30 min).

Syftet med seminariet är att ge feedback på forskningsplanen och identifiera vilka delar av planen som kan förbättras. 

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/66901545845

Irene Mulis forskningsplansseminarium
Senast uppdaterad: 2021-02-24