Internetbaserad psykologisk behandling för närstående till vuxna med cancer

Logotyp för Entwine

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla en e-hälsointervention för att förbättra mental hälsa hos närstående till vuxna med cancer, med särskilt fokus på relevans för svensk hälso- och sjukvård. Huvudansvariga forskare är professor Louise von Essen och Dr. Joanne Woodford, vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. 

Projektet är en del av “European Training Network on Informal Care” (ENTWINE), vilket är ett ”Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network”, finansierat av EU. Det övergripande målet är att via digital teknologi erbjuda innovativa metoder för att stödja informella vårdgivare. Här finns mer information om ENTWINE

Logotyp för EU.