Filmer om forskning inom U-CARE

Erik Olsson – Psykologiska aspekter av hjärtsjukdom

Erik Olsson är psykolog och professor i Klinisk psykologi och forskare i U-CARE.

I filmen berättar Erik om sin forskning där man utvecklar onlinebaserad kognitiv beteendeterapi för att motverka stress och ångest bland personer med hjärtsjukdom.

Joanne Woodford – Stöd för informella vårdgivare

Joanne Woodford är biträdande universitetslektor i Hälsovetenskap och forskare i U-CARE.

I filmen berättar Joanne om sin forskning som fokuserar på utveckling av psykologiskt stöd för informella vårdgivare, alltså personer som tar hand om en anhörig.

Maria Hägglund – Tillgång till journalen online

Maria Hägglund är docent i Hälsoinformatik och associerad forskare till U-CARE.

I filmen berättar Maria om sin forskning, där hon fokuserar på patienters tillgång till journalen online och de utmaningar och möjligheter som detta innebär.

Senast uppdaterad: 2023-11-07