Externa anslag

U-CARE erhåller även externa anslag. Sedan 2010 har verksamheten erhållit anslag från följande forskningsfinansiärer och organisationer:

AFA försäkring
ALF-region Uppsala
Barncancerfonden
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Cancerfonden
Europeiska Unionen, Horizon 2020
Familjen Kamrads stiftelse
Forte
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse

Kempe-Carlgrenska Fonden
NORDFORSK
Regionala forskningsrådet
Riksförbundet HJÄRTLUNG
Scandinavia-Japan Sawakawa Foundation
Stiftelsen Indevelops U-Landsfond
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet
Vårdalstiftelsen

AFA FÖRSÄKRING

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm), 2020-2022: 4 748 000 SEK
Huvudsökande: Maria Hägglund.

ALF-medel

Internetbaserad screening och hjälp till självhjälp för patienter med cancer och anhöriga – ett doktorandprojekt inom U-CARE programmet, 2013: 115 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Kliniska forskningsmedel till U-CARE programmet, 2012-2014: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Lönemedel för en doktorand i U-CARE programmet, 2011-2014: 1 045 500 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Barncancerfonden

Kan vi hjälpa föräldrar som inte mår bra efter sitt barns cancerdiagnos? Ja, det kan vi!, 2024-2026: 3 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Webbaserad, guidad självhjälp för föräldrar vars barn behandlats för cancer, 2018-2019: 1 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Ökad förståelse för lidande bland föräldrapar och utveckling av en intervention, 2017: 600 000 SEK.
Huvudsökande: Martin Cernvall.

Psykiatriska besvär efter cancer i tonåren: en rikstäckande registerstudie, 2017: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Wikman. 

Webbaserad självhjälp för unga personer som drabbats av cancer under tonåren,
2017: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

SibsCan – en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015-2017: 750 000 SEK.
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.

Internetförmedlad självhjälp till unga människor som insjuknat i cancer under tonåren, 2014-2016: 1 500 000 SEK
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2014-2016: 1 500 000 SEK. 
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Syskon till barn med cancer: utveckling av stödmodell med syskon som forskningspartner, 2014: 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.

Högre forskartjänst 50% i 6 år, 2012-2017: 4 600 000 SEK.  
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2011-2013: 2 250 000 SEK.
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Långsiktiga psykologiska och ekonomiska konsekvenser för personer som överlevt en cancersjukdom i barndomen, deras föräldrar och syskon, 2013: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Att förebygga emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar och undersökning av posttraumatisk växt, 2011: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Lönemedel för forskningssjuksköterskor för inklusion av patienter med bröstcancer, 2012: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Cancerfonden

Testning och utvärdering av internetadministrerad, guidad, lågintensiv kognitiv beteendeterapi för föräldrar till barn som har behandlats för cancer, 2023-2025: 2 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Louise von Essen.

Samskapat internetbaserat stöd för närstående till personer med huvud- och halscancer – utveckling och utvärdering, 2021-2023: 1 800 000 SEK. 
Huvudsökande: Birgitta Johansson. 

Testning och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer, 2018-2019: 1 300 000 SEK. 
Huvudsökande: Louise von Essen.

Utveckling av en personcentrerad stödintervention för närstående till personer med tjock- eller ändtarmscancer, 2017-2018: 1 000 000 SEK. 
Huvudsökande: Birgitta Johansson. 

Psykiatriska besvär och PTSD efter cancer: en registerstudie, 2017: 400 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Wikman.

Ny nationell plattform för kliniska cancerstudier, 2015-2017: 2 000 000 SEK.
Huvudsökande: Ulrik Ringborg.

Utveckling, testning och utvärdering av en webbaserad, guidad, KBT-baserad intervention för föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer, 2015-2017:
2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Livet efter barncancer, 2014: 600 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Stress och trauma hos långtidsöverlevare av cancer, 2013-2015: 2 150 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Wikman.

E-hälsotjänst för unga vuxna som överlevt cancer, 2013: 2 000 000 SEK.
Huvudsökande: Ulrik Ringborg.

Välbefinnande och psykologisk funktion hos långtidsöverlevare av cancer, 2011-2013: 2 000 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Wikman.

U-CARE: Internetbaserad screening och trappstegsvård för cancerpatienter med symtom på ångest eller depression - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2013-2015: 1 500 000 SEK. Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Behandling av känslomässig stress bland tonåringar med cancer och föräldrar till barn med cancer via internet samt undersökning av posttraumatisk tillväxt bland överlevare av barncancer, 2011-2013: 1 800 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

E-hälsa för ungdomar och unga vuxna som överlevt cancer, 2010: 1 900 000 SEK.
Huvudsökande: Ulrik Ringborg.

Europeiska Unionen, Horizon 2020

Mind the Gaps: Prioritering av psykosociala behov av barn med cancer och deras familjer genom utveckling och implementering av en e-hälsosamordningsverktyg, 2021-2023: 4 816 970 SEK. 
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Finansiering för högkvalitativ doktorandutbildning inom ENTWINE – ett Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network. Professor Louise von Essen och Dr Joanne Woodford har erhållit, 2019-2022: 2 500 000 SEK.

Aktiva tillsammans trots kognitiv nedsättning: Genomförbarhet och utvärdering av en beteendeaktiveringsintervention för personer med demens, 2024-2027: 4 800 000 SEK. Huvudsökande: Joanne Woodford.

Forte

Övergång från pediatrisk till vuxenvård – Implementering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med hjärtsjukdom: STEPSTONES-Implement, 2024-2026: 2 850 000 SEK. Huvudsökande: Markus Saarijärvi

Anpassat kamratstöd för flyktingar som löper risk för psykosociala ojämlikheter relaterade till könsidentitet och sexuell läggning: etablerande av en programteori genom samarbetsforskning med målgruppen, 2023: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Tommy Carlsson.

Bortom implementering av e-hälsa, 2020-2024: 5 800 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

Inkluderande hälsa för kvinnor i hemlöshet – utveckling, genomförbarhet och implementering av interventioner, 2021-2023: 4 700 000 SEK.
Huvudsökande: Elisabet Mattsson.

Fysisk aktivitetsintervention för traumadrabbade flyktingar, 2021-2022:
1 500 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Andér Gottvall.

Utvärdering av mobilhälso-tekniker använda för vårdpersonal på landsbygden i Sydafrika och Sverige, 2018-2019: 600 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

PACESS – patientcentrerad bedömning av patienters online-åtkomst till elektroniska patientjournaler, 2017-2019: 2 700 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

Sociala relationer och bemötande vid cancer: utveckling och utvärdering av ett teambaserat stöd för patienter med bröstcancer och deras närstående, 2016-2019: 5 951 000 SEK. 
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

U-CARE: Heart – En randomiserad kontrollerad studie om effekterna av internetbaserad kognitiv beteendeterapi på depression och ångest hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt pågår, 2015-2017: 3 330 000 SEK. Huvudsökande: Erik Olsson.

Utveckling, testning och utvärdering av en onlinebaserad, guidad, kognitiv beteendeterapibaserad intervention för föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer, 2015-2017: 3 300 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård för cancerpatienter med symptom på ångest eller depression – en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2015-2017: 2 830 000 SEK. Huvudsökande: Birgitta Johansson

Uppföljning av svenska mammografiprogrammet och randomiserad studie avseende ultraljud vid screening, 2012: 2 800 000 SEK. 
Huvudsökande: Sophia Zackrisson.

Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse

Vårdmiljöns inverkan på vårdrelaterade infektioner och resistenta bakterier, 2019-2022: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Åsa Melhus.

Av befolkningen, för befolkningen: främjande av psykologiskt stöd för ungdomar och unga vuxna som överlevt barncancer, 2019-2020: 50 000 SEK.
Huvudsökande: Joanne Woodford.

Kempe-Carlgrenska Fonden

Fysisk aktivitet och stillasittande tid hos unga överlevare av cancer, 2017-2019: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Susanne Winzell.

SibsCan – en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015-2017: 75 000 SEK.
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.

Det som går över: Om unga vuxna som lever med en förälders cancersjukdom, 2015-2016: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Cecilia Kjellgren.

NORDFORSK

Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future, 2021-2023: 1 000 000 euro.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

Regionala forskningsrådet

Samla in biomarkörer via blodprover, 2012: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Claes Held.

Lönemedel för projektpersonal för inklusion av patienter samt för en doktorand, 2011-2012: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Riksförbundet HJÄRTLUNG

Övergång från pediatrisk till vuxenvård – Implementering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med hjärtsjukdom: STEPSTONES-Implement projekt, 2024-2025: 420 000 SEK.
Huvudsökande: Markus Saarijärvi

Hjärtinfarkt före femtiofem, 2023-2024: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Psykosocial stress som en riskfaktor för yngre och äldre patienter med hjärtinfarkt, 2022: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Betydelsen av att utvärdera betablockers på livskvalitet och välbefinnande hos patienter med hjärtinfarkt (RQoL), 2021: 70 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Hjärtinfarkt och lindrig kognitiv svikt (RQoL), 2020: 160 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Betydelsen av att utvärdera betablockers på livskvalitet och välbefinnande hos patienter med hjärtinfarkt (RQoL), 2020: 210 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Uppfattad kognitiv status bland äldre patienter med hjärtinfarkt och dess påverkan på hjärtrehabilitering, 2020: 160 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Betydelsen av att utvärdera betablockers på livskvalitet och välbefinnande hos patienter med hjärtinfarkt (RQoL), 2018: 200 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Psykosocialt stöd till barn, unga och vuxna med medfödda hjärtfel och deras familjer, 2016-2018: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Malin Berghammer.

En randomiserad kontrollerad studie av effekterna av internetbaserad kognitiv beteendeterapi på depression och ångest hos patienter med tidigare hjärtinfarkt, 2012: 273 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.Psykosocial stress som riskfaktor för yngre och äldre hjärtinfarktpatienter, 2022: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Scandinavia-Japan Sawakawa Foundation

Fysisk aktivitet och stillasittande tid hos överlevare av barncancer, 2017-2019: 350 000 SEK.
Huvudsökande: Susanne Winzell.

Stiftelsen Indevelops U-Landsfond

Bidrag för projektet GuardiansCan, med målet att utveckla ett mobilbaserat stöd för vårdgivare till barn som behandlas för cancer i Tanzania, 2022: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

E-hälsosamordning för att möjliggöra en hållbar livsstil för barn som överlevt cancer i Guatemala, 2016-2019: 740 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Uppsala universitet

Att erkänna de bortglömda många: Psykologiskt stöd för kvinnliga vuxenbarnsvårdgivare till äldre föräldrar (e-Daughters), 2018-2022: 2 300 000 SEK. Huvudsökande: Joanne Woodford.

Bättre glykemisk kontroll för patienter med diabetes typ 2 med en smartphone-applikation: En genomförbarhetsstudie, 2020-2021: 360 000 SEK. Huvudsökande: Erik Olsson.

Långsiktig uppföljning av svårt cancersjuka patienter som behandlas med ECMO vid Uppsala Universitetssjukhus, 2018-2020: 650 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Norin.

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digitala interventionen för befolkningen på Gotland, 2018: 850 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digitala interventionen för befolkningen på Gotland, 2017: 970 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Vetenskapsrådet

En guidad beteendeaktiveringsbaserad självhjälpsintervention (INVOLVERA) för personer med demens och depression med stöd av vårdgivare: genomförbarhetsstudie och övergripande randomiserad kontrollerad studie, 2024-2027: 4 800 000 SEK. Huvudsökande: Joanne Woodford.

Anpassning och utvärdering av ett internetbaserat program för att minska hjärtrelaterad stress hos individer som överlevt en hjärtinfarkt före femtiofem års ålder, 2024-2027: 4 800 000 SEK. Huvudsökande: Erik Olsson.

Aktiv roll av patienter i hanteringen av felaktigheter i medicinska journaler (DE-PAEHR), 2023-2025: 2 400 000 SEK. Huvudsökande: Maria Hägglund.

Testning och utvärdering av en gemensamt utvecklad e-hälsointervention med KBT och terapeutiskt stöd för föräldrar vars barn har behandlats för cancer: pilot-RCT och definitiv RCT med processutvärdering, 2022-2024: 3 600 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Stöd via mobiltelefoner för informella vårdgivare till barn som har behandlats för leukemi i Tanzania: Utveckling och testning av en intervention som syftar till att förbättra informella vårdgivares efterlevnad av barnens eftervård, 2021-2023: 4 340 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Internetbaserat stöd (Carer eSupport) för anhöriga till personer med huvud- och halscancer – en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2020-2022: 2 400 000 SEK. Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Likvärdig vård – Utveckling av en intervention för att främja hälsan hos hemlösa kvinnor, 2020-2022: 2 400 000 SEK. Huvudsökande: Elisabet Mattsson.

Långtidsuppföljning och prognos efter svår sepsis: en nationell kohortstudie, 2019-2024: 7 799 993 SEK.
Huvudsökande: Anders Perner.

Beteendeaktiveringsbaserad guidad självhjälp för depression hos personer med demens som bor i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering, 2019-2022: 7 200 000 SEK. Huvudsökande: Joanne Woodford.

Testning av ett webbaserat, terapeutstyrt, kognitivt beteendeterapiprogram för patienter med symtom på stress eller ångest efter en hjärtinfarkt med icke-förträngda kransartärer (e-SMINC), 2019-2021: 2 400 000 SEK. Huvudsökande: Erik Olsson.

Testning och utvärdering av en internetadministrerad, guidad, kognitiv beteendeterapibaserad, självhjälpsintervention, ENGAGE för föräldrar till barn behandlade för cancer, 2018-2021: 4 800 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Utveckling, testning och utvärdering av en online, guidad, kognitiv beteendeterapibaserad intervention för föräldrar till barn tidigare behandlade för cancer, 2014-2018: 6 000 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård för cancerpatienter med symtom på ångest eller depression – en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2014-2018: 2 400 000 SEK. Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn med cancer med kognitiv beteendeterapi över internet, 2011-2014: 4 000 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

U-CARE från den svenska regeringen via Vetenskapsrådet, 2010-2021: 140 000 000 SEK. Huvudsökande: Louise von Essen.

Vårdalstiftelsen

Implementering av evidensbaserad praktik inom palliativ vård för att förbättra vården och livskvaliteten för svårt cancersjuka patienter, 2023-2026: 5 700 000 SEK. 
Huvudsökande: Cecilia Fagerlind.

U-CARE: Heart – En randomiserad kontrollerad studie om effekterna av internetbaserad kognitiv beteendeterapi på depression och ångest hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt pågår, 2015-2017: 1 630 000 SEK. Huvudsökande: Erik Olsson.

Senast uppdaterad: 2024-02-19