Externa anslag

Sedan 2010 har verksamheten erhållit följande externa anslag

AFA FÖRSÄKRING

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm), 2019: 4 748 000 SEK
Huvudman: Maria Hägglund.

ALF-medel

Internetbaserad screening och hjälp till självhjälp för patienter med cancer och anhöriga – ett doktorandprojekt inom U-CARE programmet,
2013: 115 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Kliniska forskningsmedel till U-CARE programmet, 2012-2014: 2 400 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Lönemedel för en doktorand i U-CARE programmet, 2011-2014: 1 045 500 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Barncancerfonden

Webbaserad, guidad självhjälp för föräldrar vars barn behandlats för cancer, 2018-2019: 1 000 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Ökad förståelse för lidande bland föräldrapar och utveckling av en intervention,
2017: 600 000 SEK.
Huvudman: Martin Cernvall.

Psykiatriska besvär efter cancer i tonåren: en risktäckande registerstudie, 2017: 300 000 SEK.
Huvudman: Anna Wikman. 

Webbaserad självhjälp för unga personer som drabbats av cancer under tonåren,
2017: 500 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

SibsCan - en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015-2017: 750 000 SEK.
Huvudman: Annika Lindahl Norberg.

Internetförmedlad självhjälp till unga människor som insjuknat i cancer under tonåren, 2014-2016:  1 500 000 SEK
Huvudman: Louise von Essen. 

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer,  2014-2016: 1 500 000 SEK. 
Huvudman: Gustaf Ljungman.

Syskon till barn med cancer: utveckling av stödmodell med syskon som forksningspartner, 2014:  400 000 SEK. 
Huvudman: Annika Lindahl Norberg.

Högre forskartjänst 50% i 6 år, 2012-2017: 4 600 000 SEK.  
Huvudman: Gustaf Ljungman.

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2011-2013:  2 250 000 SEK.
Huvudman: Gustaf Ljungman.

Långsiktiga psykologiska och ekonomiska konsekvenser för personer som överlevt en cancersjukdom i barndomen, deras föräldrar och syskon, 2013: 300 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Att förebygga emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar och undersökning av posttraumatisk växt, 2011: 500 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Lönemedel för forskningssjuksköterskor för inklusion av patienter med bröstcancer, 2012: 250 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Cancerfonden

Testning och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer, 2018-2019: 1 600 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer, 2015-2017: 2 400 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Livet efter cancer i barndomen, 2014: 600 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer - ett delprojekt inom U-CARE, 2013-2015: 1 500 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2011-2013:1 500 000 SEK. 
Huvudman: Gustaf Ljungman.

Behandling av emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar och föräldrar till cancerdrabbade barn via Internet och kartläggning av förekomst av posttraumatisk utveckling hos de som överlevt en cancersjukdom i barndomen, 2011-2013: 1 800 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

EU H2020

ENTWINE är ett fyra-årigt Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN), finansierat av EU och startade september 2018. 15 doktorander kommer att erhålla sin utbildning inom nätverket. Professor Louise von Essen och Dr Joanne Woodford har erhållit finansiering för en doktorand: Chelsea Coumoundouros. Länk till ENTWINE: https://entwine-itn.eu/ .

Professor Louise von Essen och Dr Joanne Woodford har erhållit, 2019-2022: 2 500 000 SEK

FORTE

Bortom implementering av e-hälsa, 2020-2024: 5 800 000 SEK.
Huvudman: Maria Hägglund.

Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer, 2015-2017: 3 300 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

U-CARE: Hjärta - En randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt, 2015-2017: 3 330 000 SEK.
Huvudman: Erik Olsson.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer, 2015-2017: 2 830 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Hjärt-LungFonden

Behandling av hjärtinfarkt med angiografiskt normala kranskärl med kognitiv beteendeterapi, 2020: 400 000 SEK.
Huvudman: Per Tornvall. Medsökande: Erik Olsson.

Känslomässig stress, tidstrender som prediktor för hälsosamma beteende efter hjärtinfarkt och dess betydelse för kardiovaskulär morbiditet och mortalititet, 2017-2019: 900 000 SEK.
Huvudman: Claes Held. Medsökande: Erik Olsson.

Kempe-Carlgrenska Fonden

SibsCan - en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015: 75 000 SEK.
Huvudman: Annika Lindahl Norberg.  

NORDFORSK

Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future, 2021-2024: 1 000 000 euro.
Huvudman: Maria Hägglund.

Regionala forskningsrådet

Samla in biomarkörer via blodprover, 2012: 500 000 SEK.
Huvudman: Claes Held.

Lönemedel för projektpersonal för inklusion av patienter samt för en doktorand, 2011-2012: 500 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Riksförbundet HJÄRTLUNG

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL), 2020: 210 000 SEK
Huvudman: Erik Olsson.
Medsökande: Claes Held, Robin Hofmann, Katarina Mars och Sophia Humphries.

Upplevd kognitiv status bland äldre hjärtinfarktpatienter och dess inverkan på hjärtrehabilitering, 2020: 160 000 SEK.
Huvudman: Erik Olsson. 
Medsökande: John Wallert, Claes Held, Thea Liljeroos och Soorej Jose Puthoopparambil.

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL), 2018: 200 000 SEK
Huvudman: Erik Olsson.

Randomiserad kontrollerad studie av Internetbaserad KBT mot depression och ångest hos patienter efter genomgången hjärtinfarkt, 2012: 273 000 SEK.
Huvudman: Erik Olsson.

SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

Samband mellan hälsa, arbetsmiljö och demografisk data i olika vårdförhållanden, 2020: 30 000 SEK
Huvudman: Anna Klarare.

Uppsala universitet

A parenting intervention for fear of childbirth: Development, feasibility and acceptability, 2020: 1 600 000 SEK, beslutat av styrelsen för WoMHeR (Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan). 
Huvudman: Margareta Johansson. 

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digital intervention för den gotländska befolkningen, 2018: 850 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen. 

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digital intervention för den gotländska befolkningen, 2017: 970 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Vetenskapsrådet

Internetbaserat stöd (Carer eSupport) för närstående till personer med huvudhalscancer en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2020-2022:2 400 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Vård på lika villkor - Utveckling av en intervention för främja hemlösa kvinnors hälsa, 2020-2022: 2 400 000 SEK.
Huvudman: Elisabet Mattsson.

Beteendeaktiveringsbaserad självhjälp för depression hos personer med demens som lever ute i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering, 2019-2022: 7 200 000 SEK.
Huvudman: Joanne Woodford.

Testning och utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram utifrån kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer, 2018-2021: 4 800 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Internetbaserad behandling för psykisk ohälsa hos patienter med hjärtinfarkt med icke-obstruktiva kranskärl, 2019-2021: 2 400 000 SEK.
Huvudman: Erik Olsson.

Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer, 2014-2018: 6 000 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer, 
2014-2018: 2 400 000 SEK.
Huvudman: Birgitta Johansson.

Behandling av traumatisk stress hos föräldrar till cancerdrabbade barn med kognitiv beteendeterapi via Internet, 2011-2014: 4 000 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

U-CARE från regeringen via Vetenskapsrådet, 2010-2014: 40 000 000 SEK.
Huvudman: Louise von Essen.

Vårdalstiftelsen

U-CARE: Hjärta - En randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt, 2015-2017: 1 630 000 SEK.
Huvudman: Erik Olsson.

Föreningar mellan hälsa, arbetsmiljö och demografiska data i olika vårdförhållanden