Externa anslag

Sedan 2010 har verksamheten erhållit följande externa anslag

AFA FÖRSÄKRING

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm), 2020-2022: 4 748 000 SEK
Huvudsökande: Maria Hägglund.

ALF-medel

Internetbaserad screening och hjälp till självhjälp för patienter med cancer och anhöriga – ett doktorandprojekt inom U-CARE programmet, 2013: 115 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Kliniska forskningsmedel till U-CARE programmet, 2012-2014: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Lönemedel för en doktorand i U-CARE programmet, 2011-2014: 1 045 500 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Barncancerfonden

Webbaserad, guidad självhjälp för föräldrar vars barn behandlats för cancer, 2018-2019: 1 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Ökad förståelse för lidande bland föräldrapar och utveckling av en intervention, 2017: 600 000 SEK.
Huvudsökande: Martin Cernvall.

Psykiatriska besvär efter cancer i tonåren: en rikstäckande registerstudie, 2017: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Anna Wikman. 

Webbaserad självhjälp för unga personer som drabbats av cancer under tonåren,
2017: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

SibsCan – en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015-2017: 750 000 SEK.
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.

Internetförmedlad självhjälp till unga människor som insjuknat i cancer under tonåren, 2014-2016: 1 500 000 SEK
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2014-2016: 1 500 000 SEK. 
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Syskon till barn med cancer: utveckling av stödmodell med syskon som forskningspartner, 2014: 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.

Högre forskartjänst 50% i 6 år, 2012-2017: 4 600 000 SEK.  
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2011-2013: 2 250 000 SEK.
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Långsiktiga psykologiska och ekonomiska konsekvenser för personer som överlevt en cancersjukdom i barndomen, deras föräldrar och syskon, 2013: 300 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Att förebygga emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar och undersökning av posttraumatisk växt, 2011: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Lönemedel för forskningssjuksköterskor för inklusion av patienter med bröstcancer, 2012: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Cancerfonden

Testning och utvärdering av internetadministrerad, guidad, lågintensiv kognitiv beteendeterapi för föräldrar till barn som har behandlats för cancer, 2023-2025: 2 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Louise von Essen.

Samskapat internetbaserat stöd för närstående till personer med huvud- och halscancer – utveckling och utvärdering, 2021-2023: 1 800 000 SEK. 
Huvudsökande: Birgitta Johansson. 

Testning och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats för cancer, 2018-2019: 1 600 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer, 2015-2017: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Livet efter cancer i barndomen, 2014: 600 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer – ett delprojekt inom U-CARE, 2013-2015: 1 500 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Interventionsstudier vid oral mucosit hos barn med cancer, 2011-2013: 1 500 000 SEK. 
Huvudsökande: Gustaf Ljungman.

Behandling av emotionella besvär hos cancerdrabbade tonåringar och föräldrar till cancerdrabbade barn via Internet och kartläggning av förekomst av posttraumatisk utveckling hos de som överlevt en cancersjukdom i barndomen, 2011-2013: 1 800 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

EU H2020

ENTWINE är ett fyra-årigt Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN), finansierat av EU och startade september 2018. 15 doktorander kommer att erhålla sin utbildning inom nätverket. Professor Louise von Essen och Dr Joanne Woodford har erhållit finansiering för en doktorand: Chelsea Coumoundouros. Länk till ENTWINE: https://entwine-itn.eu/ .

Professor Louise von Essen och Dr Joanne Woodford har erhållit 2 500 000 SEK, 2019-2022.

FORTE

Anpassat kamratstöd för flyktingar med risk för psykosociala ojämlikheter
relaterat till könsidentitet och sexuell orientering: etablering av en programteori genom
samskapande forskning med målgruppen, 2023: 500 000 SEK. 
Huvudsökande: Tommy Carlsson.

Jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet – utveckling genomförbarhet och implementering av interventioner, 2021-2023: 4 700 000 SEK. 
Huvudsökande: Elisabet Mattsson. 

Bortom implementering av e-hälsa, 2020-2024: 5 800 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

Intervention med fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktingar, 2021-2022: 1 500 000 SEK. 
Huvudsökande: Maria Andér Gottvall. 

Utvärdering av mobila e-hälsotjänster som används av vårdpersonal på landsbygden i Sydafrika och Sverige, 2018-2019: 600 000 SEK. 
Huvudsökande: Maria Hägglund. 

PACESS – patient-centrerad utvärdering av patienters tillgång till journal via nätet, 2017-2019: 2 700 000 SEK.
Huvudsökande: Maria Hägglund. 

U-CARE: Hjärta – En randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt, 2015-2017: 3 330 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer, 2015-2017: 2 830 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse

Av målgruppen, för målgruppen: främja psykologiskt stöd för ungdomar och unga vuxna som överlevt cancer i barndomen, 2019-2020: 50 000 SEK. 
Huvudsökande: Joanne Woodford. 

Kempe-Carlgrenska Fonden

SibsCan – en internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer, 2015: 75 000 SEK.
Huvudsökande: Annika Lindahl Norberg.  

NORDFORSK

Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future, 2021-2023: 1 000 000 euro.
Huvudsökande: Maria Hägglund.

Regionala forskningsrådet

Samla in biomarkörer via blodprover, 2012: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Claes Held.

Lönemedel för projektpersonal för inklusion av patienter samt för en doktorand, 2011-2012: 500 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Riksförbundet HJÄRTLUNG

Psykosocial stress som riskfaktor för yngre och äldre hjärtinfarktpatienter, 2022: 250 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL), 2021: 70 000 SEK. 
Huvudsökande: Erik Olsson.

Kognitiv svikt efter hjärtinfarkt (MIMCI), 2020: 160 000 SEK. 
Huvudsökande: Erik Olsson

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL), 2020: 210 000 SEK. 
Huvudsökande: Erik Olsson.

Upplevd kognitiv status bland äldre hjärtinfarktpatienter och dess inverkan på hjärtrehabilitering, 2020: 160 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson. 

Betydelsen av betablockerare för livskvalitet och välmående hos hjärtinfarktpatienter (RQoL), 2018: 200 000 SEK
Huvudsökande: Erik Olsson.

Randomiserad kontrollerad studie av internetbaserad KBT mot depression och ångest hos patienter efter genomgången hjärtinfarkt, 2012: 273 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Scandinavia-Japan Sawakawa Foundation

Samband mellan hälsa, arbetsmiljö och demografisk data i olika vårdförhållanden, 2020: 30 000 SEK. 
Huvudsökande: Anna Klarare.

STIFTELSEN INDEVELOPS U-LANDSFOND

Stöd till projektet GuardiansCan, som syftar till att utveckla ett stöd via mobilen för vårdnadshavare till cancerdrabbade barn i Tanzania, 2022: 250 000 SEK. 
Huvudsökande: Louise von Essen.

Uppsala universitet

Ett erkännande till de många glömda (e-Daughters), 2018-2022: 2 300 000 SEK. 
Huvudsökande: Joanne Woodford. 

Bättre glykemisk kontroll för patienter med diabetes typ 2 med hjälp av en smartphone-applikation: en genomförbarhetsstudie, 2020-2021: 360 000 SEK. 
Huvudsökande: Erik Olsson. 

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digital intervention för den gotländska befolkningen, 2018: 850 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Utveckling, testning och utvärdering av den hälsofrämjande digital intervention för den gotländska befolkningen, 2017: 970 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Vetenskapsrådet

Patienters aktiva roll i hantering av felaktigheter i journalen (DE-PAEHR), 2023-2025: 2 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Maria Hägglund. 

Testning och utvärdering av en samskapad e-Hälsointervention innehållande KBT och behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer: pilot RCT och definitiv RCT med processutvärdering, 2022-2024: 3 600 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Stöd via mobilen till närstående till barn som behandlats för leukemi i Tanzania: Utveckling och testning av en intervention för att förbättra närståendes följsamhet till barns eftervård, 2021-2023: 4 340 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen. 

Internetbaserat stöd (Carer eSupport) för närstående till personer med huvudhalscancer en randomiserad kontrollerad multicenterstudie, 2020-2022: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Vård på lika villkor – Utveckling av en intervention för främja hemlösa kvinnors hälsa, 2020-2022: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Elisabet Mattsson.

Beteendeaktiveringsbaserad självhjälp för depression hos personer med demens som lever ute i samhället: Utveckling, genomförbarhet och utvärdering, 2019-2022: 7 200 000 SEK.
Huvudsökande: Joanne Woodford.

Behandling av stress och ångest efter hjärtinfarkt med normala kranskärl med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (e-SMINC), 2019-2021: 2 400 000 SEK. 
Huvudsökande: Erik Olsson

Testning och utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram utifrån kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer, 2018-2021: 4 800 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer, 2014-2018: 6 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Internetbaserad screening och stegvis vård vid symtom på ångest och depression hos patienter med cancer, 
2014-2018: 2 400 000 SEK.
Huvudsökande: Birgitta Johansson.

Behandling av traumatisk stress hos föräldrar till cancerdrabbade barn med kognitiv beteendeterapi via Internet, 2011-2014: 4 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

U-CARE från regeringen via Vetenskapsrådet, 2010-2021: 140 000 000 SEK.
Huvudsökande: Louise von Essen.

Vårdalstiftelsen

U-CARE: Hjärta – En randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt, 2015-2017: 1 630 000 SEK.
Huvudsökande: Erik Olsson.

Senast uppdaterad: 2023-04-06