Är du psykolog eller legitimerad psykolog och vill arbeta extra med forskning?

Vi söker psykologer och legitimerade psykologer till ENGAGE, ett forskningsprojekt med syfte att testa ett internetbaserat självhjälpsprogram för föräldrar till barn som behandlats mot cancer. Projektet ska starta i mars 2020. Vi söker efter personer som är intresserade av någon av uppgifterna som specificeras nedan. Ersättning kommer att utgå per arbetad timme.

Psykolog
- Semistrukturerade intervjuer före projektstart och efter att självhjälpsprogrammet använts. Intervjuerna ska genomföras via telefon från Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Legitimerad psykolog
- Strukturerade intervjuer och M.I.N.I. före projektstart och efter att självhjälpsprogrammet använts. Intervjuerna ska genomföras via telefon från Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
- Riskbedömningar vid tecken på suicidrisk samt allvarlig och ihållande psykisk ohälsa. Intervjuerna ska genomföras via telefon från Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
- Handledning av e-terapeuter (psykologstudenter) utifrån kognitiv beteendeterapi. Handledningen ska ske vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet eller via telefon/videolänk.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Huvudansvarig forskare, leg psykolog, professor Louise von Essen, e-post: louise-von.essen@kbh.uu.se, telefon; 070-425 07 14 eller Projektkoordinator, MSc Kajsa Norbäck, e-post: kajsa.norback@kbh.uu.se, telefon; 072-999 92 20.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Vänliga hälsningar,
Louise von Essen

Pappa och barn siluett