U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom E-hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

Vi söker en forskare i hälsa och åldrande!

En yngre man och en äldre kvinna sitter på en parkbänk

Vi söker en person som vill arbeta med ett spännande och innovativt forskningsprogram (INVOLVERA) inom området hälsa och åldrande. Din forskning kommer vara fokuserad på att testa och utvärdera ett självhjälpsprogram baserat på beteendestimulering för personer med demens och depression. Programmet utvecklades ursprungligen i Storbritannien och har anpassats för den svenska kontexten.

Vi söker dig med en doktorsexamen i hälsa eller samhällsforskning, eller likartat område.

Läs mer och sök tjänsten senast 3 maj!

U-CARE önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp

Illustration av en förälder som håller sitt barn i handen

U-CARE vid Uppsala universitet önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp som ska arbeta med att utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar till cancerdrabbade barn. 

Läs mer och ansök!

U-CARE-plattformen

Person som använder U-CARE-platttformen på en surfplatta.

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-plattformen. Plattformen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Plattformen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Plattformen.
Mer om U-CARE-plattformen

  • Om U-CARE-plattformen

  • Stöd för informella vårdgivare

  • U-CARE Utbildning

Senast uppdaterad: 2024-04-16