U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom E-hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

Vi söker en doktorand inom forskningsprojektet Stepstones-Implement!

A young person standing in front of a whiteboard

Stepstones-Implement syftar till att förbättra övergången från barn- till vuxensjukvård för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd. Doktorandprojektet kommer främst handla om att samla in och rapportera data från implementeringsstudien Stepstones-Implement som genomförs i Sverige och internationellt, samt genomföra en processutvärdering av implementeringen.

Vi söker dig med en magister- eller masterutbildning inom relevant område, till exempel omvårdnad, vårdvetenskap eller beteendevetenskap.

Läs mer och sök tjänsten senast 3 juni!

U-CARE önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp

Illustration av en förälder som håller sitt barn i handen

U-CARE vid Uppsala universitet önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp som ska arbeta med att utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar till cancerdrabbade barn. 

Läs mer och ansök!

U-CARE-plattformen

Person som använder U-CARE-platttformen på en surfplatta.

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-plattformen. Plattformen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Plattformen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Plattformen.
Mer om U-CARE-plattformen

  • Om U-CARE-plattformen

  • Stöd för informella vårdgivare

  • U-CARE Utbildning

Senast uppdaterad: 2024-05-14