U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom E-hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

Vi söker en systemutvecklare!

Person som skriver kod på en dator.

Nu söker vi en systemutvecklare till vår utvecklargrupp som underhåller och utvecklar den internetbaserade forskningsplattformen U-CARE-plattformen (Plattformen).

Huvudansvaret kommer att vara att designa och utveckla Plattformen. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera underhåll och utveckling av webb- och mobilapplikationer samt testning av användarupplevelser (UX).

Läs mer och sök tjänsten senast 15 juni!

U-CARE-plattformen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-plattformen. Plattformen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Plattformen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Plattformen.
Mer om U-CARE-plattformen

  • U-CARE och GuardiansCan

  • Om U-CARE-plattformen

  • U-CARE Utbildning

Senast uppdaterad: 2023-05-31