U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, E-hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom E-hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

U-CARE önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp

Illustration av en förälder som håller sitt barn i handen

U-CARE vid Uppsala universitet önskar rekrytera föräldrar till en rådgivande grupp som ska arbeta med att utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar till cancerdrabbade barn. 

Läs mer och ansök!

Vi söker en postdoktor inom området komplexa interventioner!

Doktorand Luciana Terceiro framför en vägg med post-its

Vi söker en postdoktor som vill arbeta i forskningsprojekt med fokus på att utveckla och implementera komplexa interventioner för patienter med somatiska sjukdomar och deras närstående. Kvalifikationer inkluderar doktorsexamen, erfarenhet av vetenskapligt arbete och mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Läs mer och sök tjänsten senast 1 mars!

Vi söker 1-2 forskningsassistenter!

Forskningsassistent Johan Ljungberg

Vi söker just nu 1-2 forskningsassistenter till ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett självhjälpsprogram för föräldrar vars barn behandlats för cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat: rekrytering av studiedeltagare, insamling av data och analys av data i nära samarbete med studiedeltagare.

Läs mer och sök tjänsten som forskningsassistent senast 8 mars!

U-CARE-plattformen

Person som använder U-CARE-platttformen på en surfplatta.

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-plattformen. Plattformen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Plattformen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Plattformen.
Mer om U-CARE-plattformen

  • Om U-CARE-plattformen

  • Stöd för informella vårdgivare

  • U-CARE Utbildning

Senast uppdaterad: 2024-02-28