U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Vi söker en doktorand med inriktning på teknisk utveckling av e-hälsa!

Foto på en person som står framför en whiteboard-tavla

U-CARE står inför att skapa en ny version av vår internetplattform U-CARE-portalen, som används för att leverera interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och forskningsresurser.

Nu söker vi en doktorand med kunskap inom programmering som kommer att vara en del i projektet att vidareutveckla och förbättra U-CARE-portalen och samtidigt bidra till forskningen inom e-hälsa.

Läs mer och sök tjänsten som doktorand!

Vi söker en projektkoordinator!

Foto på en person som står framför en whiteboard-tavla med en pekpinne

Nu söker vi inom U-CARE en projektkoordinator (vikariat). Det här är en tjänst för dig som vill ha ett varierande jobb där du får arbeta med både forskningsadministration och kommunikation av forskning.

Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig och vill vara en del av en forskargrupp som forskar inom psykisk hälsa och e-hälsa. 

Läs mer och sök tjänsten som projektkoordinator!

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom e-Hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2022-09-27