U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom e-Hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

Vi söker systemutvecklare!

Foto på en person som skriver på en whiteboard-tavla

Nu söker vi 1-2 systemutvecklare till vår utvecklargrupp som underhåller och utvecklar den internetbaserade plattformen U-CARE-portalen (Portalen).

Systemutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att designa och utveckla portalen med tonvikt på användargränssnittet. I arbetsuppgifterna ingår underhåll och utveckling av web och mobilanpassade applikationer samt testning (UX).

Läs mer och sök tjänsten senast 15 december!

Vi söker studentmedarbetare!

Två personer som tittar på en datorskärm.

Söker du ett deltidsjobb vid sidan av studierna som ger dig meriter inför en framtida karriär? Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) söker 1-2 studentmedarbetare med bakgrund inom IT-området som kan stödja vår utvecklargrupp.

Dina huvudsakliga uppgifter är att samla in och dokumentera användarkrav, designa prototyper och testa interaktioner för slutanvändare (UI/UX).

Läs mer och sök tjänsten senast 30 december!

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2022-12-07