U-CARE

Vi bedriver forskning inom Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Vår forskning handlar bl.a. om konsekvenser av sjukdom för patienter och anhöriga, digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vi bedriver forskning inom områdena Mental hälsa, e-Hälsa och Global hälsa. Våra forskningsprojekt inom området Mental hälsa handlar bl.a. om psykologiska konsekvenser på kort och lång sikt av somatisk sjukdom för de sjuka såväl som de anhöriga. Vi har ett särskilt intresse för hur män påverkas. Vår forskning inom e-Hälsa handlar bl.a. om att utveckla, testa, utvärdera samt implementera digitala verktyg och psykologiska interventioner. Vi bedriver också forskning inom området Global hälsa och undersöker bl.a. om digitalt stöd till föräldrar kan öka barns chans att överleva en cancersjukdom.

Vi söker en projektkoordinator!

Två kollegor samtalar framför en dator

Nu söker vi en projektkoordinator med fokus på medborgarmedverkan i forskning. Det här är en tjänst för dig som är bra på att uttrycka dig, gillar att jobba i team och vill jobba med medborgares medverkan i forskningsprojekt.

Läs mer och sök tjänsten som projektkoordinator!

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • KBT för personer med hjärtsjukdom

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2023-02-02