U-CARE

Vi forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner.

U-CARE söker en doktorand!

U-CARE söker nu en doktorand inom forskningsområdet hälsopsykologi. Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka: hur patienter som genomgått en hjärtinfarkt mår psykiskt, om och i så fall hur läkemedel som ges efter hjärtinfarkt påverkar ångest- och depressionssymptom samt utvärdera två internetbaserade psykologiska interventioner för personer med hjärt- och kärlsjukdom. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att insamla, analysera och rapportera data samt rekrytera deltagare till studier.

Läs mer och ansök här

Välkommen att anmäla dig till studie om diabetes

Vi söker just nu deltagare till två forskningsprojekt som handlar om egenvård i samband med diabetes typ 2.

I den första studien utvärderas två självskattningsformulär som handlar om egenvård och upplevd stress relaterad till diabetes.

I den andra studien får deltagaren möjlighet att under två månader prova en smartphoneapplikation där man kan registrera sina blodsockervärden och kommunicera dessa med en diabetesläkare.

Läs mer och anmäl dig här

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

U-CARE IDÉ

Glödlampor som symboliserar idéer

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Mer om U-CARE IDÉ
Anmäl dig till Panelen här

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2021-04-20