U-CARE

Vi forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen att anmäla dig till projektet ENGAGE

Annons med texten: Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Delta i ett forskningsprojekt om stöd via nätet!

Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Behöver du stöd för att må bättre? Nu genomför vi på U-CARE vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt inom vilket föräldrar får använda ett internetbaserat självhjälpsprogram. Programmet har vi utvecklat tillsammans med föräldrar till barn som haft cancer. I projektet undersöker vi bl.a. om föräldrar önskar använda programmet och upplever det som hjälpsamt. Huvudansvarig forskare är professor Louise von Essen och projektet stöds av Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Barncancerfonden.

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, besök www.u-care.se/Engage, skicka e-post till foraldrar@kbh.uu.se eller ring 018-471 65 77. Du anmäler dig till projektet via www.u-care.se/Engage med hjälp av följande rekryteringskod: [UCR1]

Mer om ENGAGE

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

U-CARE IDÉ

Glödlampor som symboliserar idéer

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Mer om U-CARE IDÉ
Anmäl dig till Panelen här

  • Patient and public involvement

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet