U-CARE

Vi forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vår forskning syftar till att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med sjukdom hos sig själv eller närstående. Flera av våra studier genomförs via U-CARE-portalen, en forsknings- och behandlingsportal utvecklad inom U-CARE.

Vi söker en postdoktor i e-hälsa!

Foto på två personer som står framför en whiteboard

Nu söker vi en postdoktor i e-hälsa/mental e-hälsa som kommer att arbeta med att utveckla en ny version av forsknings- och behandlingsplattformen U-CARE-portalen. Den nya versionen av Portalen ska möta höga krav på funktionalitet, flexibilitet och användarvänlighet för att tillgodose nuvarande och framtida forsknings- och teknikbehov.

Läs mer och sök tjänsten som postdoktor i e-hälsa.

U-CARE deltar i Uppsala Health Summit!

Logga för Uppsala Health Summit

U-CARE deltar i Uppsala Health Summit med en workshop om hur tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling kan förbättras. Doktor Joanne Woodford och professor Paul Farrand kommer att berätta om erfarenheter från England, där införandet av ett nytt program ökade tillgången till psykologisk behandling. Programmet baserar sig på lågintensiv kognitiv beteendeterapti och innefattar bland annat stegvis vård och införandet av en ny kategori 'psykologiska behandlare'. Workshopen äger rum den 20 oktober kl 15.00. Välkommen!

Här finns mer info om U-CAREs workshop 'How to improve access to evidence-based psychological interventions'. 

Uppsala Health Summit är en årlig internationell samlingsplats för dialog om utmaningar inom hälso- och sjukvården.

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2021-10-22