U-CARE FIRAR 10 ÅR!

Årets Mötesplats U-CARE är nu avslutad. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreläsare och till ni andra som var med och deltog på olika sätt. På återseende 2021.

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

U-CARE IDÉ

Glödlampor som symboliserar idéer

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Mer om U-CARE IDÉ
Anmäl dig till Panelen här

  • Presentation av U-CARE

  • EIT Health - Innovation Game

  • Patient- och medborgarmedverkan

  • Presentation av U-CARE inför Almedalsveckan 2013

  • EIT Health at Uppsala University - Blodomloppet

  • Skrattmås som seglar över Fyrisån i Uppsala