U-CARE

Vi forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vår forskning syftar till att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med sjukdom hos sig själv eller närstående. Flera av våra studier genomförs via U-CARE-portalen, en forsknings- och behandlingsportal utvecklad inom U-CARE.

Vi söker en projektadministratör!

Foto på en person sitter vid ett skrivbord framför en dator

Nu söker vi inom U-CARE en projektadministratör! Det här är ett jobb för dig som vill jobba med både forskningskommunikation och administration av forskningsdata. 

Vi söker dig som har lätt för att uttrycka dig och vill vara en del av en forskargrupp som forskar inom psykisk hälsa och e-hälsa. 

Läs mer och sök tjänsten som projektadministratör!

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2022-05-25