U-CARE FIRAR 10 ÅR!

Besök vår årliga konferens Mötesplats U-CARE 9-10 mars 2020. I år är temat Informal caregiving. Foto: Mikael Wallerstedt.

Anmäl dig

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. T.ex. kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.

Läs mer

U-CARE IDÉ

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Läs mer
Anmäl dig här

  • Presentation av U-CARE

  • EIT Health - Innovation Game

  • Patient- och medborgarmedverkan

  • Presentation av U-CARE inför Almedalsveckan 2013

  • EIT Health at Uppsala University - Blodomloppet