U-CARE

Vi forskar om betydelsen av psykologiska faktorer för somatisk sjukdom; psykologiska och ekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom; samt utvecklar, testar och utvärderar digitala verktyg och psykologiska interventioner.

Välkommen till U-CARE!

Vår forskning syftar till att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med sjukdom hos sig själv eller närstående. Flera av våra studier genomförs via U-CARE-portalen, en forsknings- och behandlingsportal utvecklad inom U-CARE.

Vi söker en datasamordnare!

Nu söker U-CARE och forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa en datasamordnare. Uppgifterna handlar bl.a. om att: utforma processer och dokumentation för transparent insamling, hantering och rapportering av forskningsdata; testa och validera databaser; föra in, sammanställa och analysera forskningsdata. 

Läs mer och sök tjänsten som datasamordnare.

Vi söker en systemutvecklare och en teknisk projektledare!

Nu söker vi en systemutvecklare och en teknisk projektledare till vår utvecklargrupp som underhåller och utvecklar den internetbaserade plattformen U-CARE-portalen (Portalen).

Systemutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att underhålla och utveckla Portalen, med fokus på användargränssnitt. I arbetsuppgifterna ingår även underhåll och utveckling av webb- och mobilanpassade applikationer samt testning. Läs mer och sök tjänsten som systemutvecklare.

Den tekniska projektledaren kommer att vara produktägare och länk mellan användare av Portalen och U-CAREs utvecklargrupp samt planera, leda, koordinera och aktivt delta i utvecklingen av Portalen. Läs mer och sök tjänsten som teknisk projektledare.

U-CARE-portalen

Om du vill bedriva forskning via internet finns det möjlighet att använda U-CARE-portalen. Portalen har utvecklats inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE och är en internetbaserad plattform. Via Portalen kan experimentella studier såväl som observationsstudier genomföras. Till exempel kan interventioner som självhjälpsprogram levereras och utvärderas via Portalen.
Mer om U-CARE-portalen

  • U-CARE-portalen

  • EIT Health - Innovation Game

  • EIT Health - Blodomloppet

Senast uppdaterad: 2021-07-08