Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

U-CARE Forskarskola

Psykosocial vård i det interaktiva samhället

Forskarskolan är inrättad vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet och startades höstterminen 2012. Genom att ha rekryterat såväl vårdvetare som psykologer, hälsoekonomer och systemvetare har vi skapat en bred doktorandgrupp med potential att utvecklas tvärvetenskapligt.

Sju doktorander gör för närvarande sin forskarutbildning inom U-CARE Forskarskola. Dessa är finansierade av U-CARE i samarbete med institutionerna för Kvinnors och Barns Hälsa, Psykologi, Informatik och media samt Nationalekonomi. Varje doktorand har minst två handledare från olika discipliner med relevans för U-CAREs forskningsområde. De deltar i gemensamma workshops, seminarier och forskarutbildningskurser där fokus är på tvärvetenskapligt arbete med avsikt att etablera en gemensam begreppsapparat och ge en inblick i de olika forsknings- och publiceringstraditionerna. 


Forskarstuderande i U-CARE Forskarskola

Mudassir Imran Mustafa
Doktorand
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Hafijur Mohammad Rahman
Doktorand
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Anna Norén
Doktorand
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Emma Wallin
Doktorand
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.