Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

U-CARE-portalen

Till Portalen www.u-care.se

Portalen

Inom U-CARE utvecklar vi interventioner och undersöker därefter effekten av dessa i studier via U-CARE-portalen. Portalen är en internetbaserad infrastruktur som används för att förmedla och utvärdera internetbaserade interventioner samt genomföra forskning av annat slag. Portalen används både av U-CAREs egna forskare och av andra forskare. Via Portalen levereras interventioner och data insamlas. Vissa använder Portalen för att samla in data utan att utvärdera effekten av en intervention. All data som insamlas hanteras alltid på ett säkert sätt i enlighet med svensk lagstiftning.

Genom att erbjuda vård och psykologisk behandling via internet så är det möjligt att erbjuda vård och behandling till patienter och anhöriga oavsett vilken specialkompetens som finns att tillgå just där en viss individ bor. En annan fördel är att individer kan arbeta med t.ex. ett självhjälpsprogram när det passar bäst. 

Varför U-CARE-portalen?
  • Internetbaserad infrastruktur som möjliggör egenvård, vård och psykologisk behandling
  • Kan användas för kliniska studier, experimentell forskning och observationsstudier
  • Hög säkerhet genom att data och datatrafik är krypterad och dubbelt inloggningsförfarande