Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Medborgarmedverkan

Inom U-CARE arbetar vi aktivt för att vår forskning ska komma till användning och nytta.

Patient- och medborgarmedverkan är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi bedriver forskning tillsammans med patienter och andra för forskningsområdet relevanta medborgare, inte till eller för dem. Detta tillvägagångssätt bidrar till att vi kan formulera viktiga och relevanta forskningsfrågor, utforma acceptabla tillvägagångssätt till våra studier och öka relevansen och nyttan hos de interventioner som vi utvecklar inom
U-CARE. Vårt mål är att genom samarbete med patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal utveckla effektiva interventioner som kan implementeras i den reguljära hälso- och sjukvården.

Under den här fliken hittar du information om vårt arbete med medborgarmedverkan. Är du intresserad av att veta mer eller har du synpunkter på hur just du skulle kunna hjälpa oss i vårt arbete? Tveka inte att kontakta oss!

U-CARE IDÉ

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Läs mer
Anmäl dig här

Unga ska känna sig hemma - Intervju med Tom Skogsberg, tonåring

En cancerbehandling är ofta fysiskt väldigt påfrestande för patienten. Men det kan också vara psykiskt tungt att drabbas av cancer, särskilt för unga människor. Vissa blir mycket nedstämda eller deprimerade. U-CARE vill ge de patienter som mår psykiskt dåligt en möjlighet att få hjälp på ett enkelt sätt som patienterna själva kan kontrollera och förbereder just nu ett behandlingsprogram via internet... Läs mer >>

Tom Skogsberg