Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Forskarseminarium - Hjärnan i kroppen–aktuell biologisk psykiatri

  • Datum: 17 oktober, kl. 14.00–15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum E10:4308
  • Föreläsare: Robert Bodén, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kata Bordas
  • Seminarium