Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Disputation Fredrika Norlund

Fredrika Norlund, U-CARE medarbetare och doktorand vid Kvinnors och Barns hälsa, kommer att försvara sin avhandling ”Prevalence, risk and treatment of psychological distress in patients with coronary artery disease” den 23 februari.