Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

U-CARE IDÉ

För att utveckla vår medborgarmedverkan och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som finns i samhället bjuder U-CARE in allmänheten att delta i vår nya medborgarpanel U-CARE IDÉ (Involverande, Demokratisk och Erfarenhetsbaserad forskning).
Läs mer
Anmäl dig här

  • Presentation av U-CARE

  • Presentation av U-CARE inför Almedalsveckan 2013

  • Negativa effekter av psykoterapi - en översikt