Uppsala University Psychosocial Care Programme: U-CARE

Videopresentationer av U-CARE och U-CARE-portalen

Videon till vänster: en presentation om U-CARE-portalen.

Videon i mitten: ungdomar intervjuade angående deras medverkan i utformandet av
U-CARE-portalen och forskares syn på vikten av medborgarsamverkan.

Videon till höger: en översiktlig presentation om negativa effekter av psykoterapi

  • Presentation av U-CARE

  • Presentation av U-CARE inför Almedalsveckan 2013

  • Negativa effekter av psykoterapi - en översikt